Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε μοντέλα εκθέσεων για όλους τους τύπους που μπορεί να συναντήσετε στις εξετάσεις του Lower (FCE – Cambridge, ECCE – Michigan, ESB, London Exams – Edexcel). Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους α) όταν γράφετε εκθέσεις για το φροντιστήριο και β) όταν κάνετε επανάληψη πριν τις εξετάσεις.

Καλή Επιτυχία!

1. LETTERS:   1a Letter to a friend – Giving News,       1b Letter asking for advice,      1c Letter giving advice,        1d Letter making suggestions,         1e Letter of complaint,       1f Letter of apology,        1g Letter of application for a job,       1h Letter of application for a course,        1i Transactional letter – asking for information,       1j Transactional letter -giving information,        1k Transactional letter – making an invitation

2. ESSAYS / ARTICLES:   2a Essays Articles – Opinion,       2b Essays Articles – For and Against,      2c Essays Articles – Solutions to Problems,  2d Article – Describing a person

3. REPORTS:   3a Report – Assessment of a shop

4. REVIEWS:    4a Review of a book,       4a Review of a film

5. STORIES:   5a Story

Scroll to Top