Νεο τραγούδι για Listening: “I Hate This Part” by Pussycat Dolls. Δείτε το video και διαβάστε τα λόγια συπληρώνοντας τις λέξεις που λείπουν. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα λόγια σε μορφή Word (και τις απαντήσεις) κάνοντας κλικ    εδώ: I Hate This Part

“I Hate This Part” by Pussycat Dolls 

We’re driving slow through the 1………………………… on 5th Avenue

And right now radio’s all we can 2……………………………………

Now we ain’t talked since we left, it’s so overdue

It’s 3…………………………………. outside but between us it’s worse in here

 

Chorus:

The world slows down

But my 4……………………………. beats fast right now

I know this is the part

Where the end starts

 

I can’t take it any longer

Thought that we were stronger

All we do is linger

Slipping through my fingers

 

I don’t wanna 5……………………………….. now

All that’s left’s goodbye to

Find a way that I can tell you

 

I hate this part right here

I hate this part right here

I just can’t take your 6……………………………..

I hate this part right here

 

Everyday, seven takes of the same old scene

Seems we’re bound by the laws of the same 7…………………………

Gotta talk to you now ‘fore we go to sleep

But will we sleep once I tell you what’s hurting me?

 

Chorus

 

I know you’ll ask me to hold on

And carry on like nothing’s 8………………………

But there is no more time for lies

‘Cause I see sunset in your eyes

 

I can’t take it etc

 

I don’t wanna etc

 

That I gotta do it

I gotta do it

I gotta do it

I hate this part

 

 

I hate this part etc

Scroll to Top