Όπως μπορείτε αν δείτε στο μενού δεξιά, ανοίξαμε μια νέα κατηγορία με τραγούδια για Listening, όχι τόσο … πρόσφατα. Η κατηγορία ονομάζεται “Old Classics” Το πρώτο τραγούδι της κατηγορίας το βλέπετε και παρακάτω και το ζήτησε ο Γιώργος Ζ. απο την τάξη Beginner.

Happy Together (Imagine You and Me) by The Turtles

Δείτε το βίντεο, και συπληρώστε τα λόγια που λείπουν στο τραγούδι.

Μπορείτε να ανοίξετε και το αρχείο Word με τα λόγια και τις απαντήσεις στα κενά εδώ: happy-together τα λόγια σε μορφή Word

“Happy Together” (Imagine You and Me) by The Turtles.

Imagine me and you, I 1 …………………………………..

I think about you day and night, it’s only right

To think about the 2………………………………… you love

And hold her tight, so happy together

If I should call you up, invest a dime

And say you belong to me and ease my 3 ……………………………..

Imagine how the world could be, so very 4………………………………

So happy together

I can’t see me loving nobody

But for you all my 5 …………………………………..

When you are with me, baby

The 6 ………………………………… will be blue all my life

Me and you and you and me

No 7………………………………….how they tossed the dice, it had to be

The only 8…………………………….for me is you and you for me

So happy together

I can’t see me etc…

Me and you and you and me etc…. (x2)

How is the weather

So happy together

We’re happy together

So happy together

So happy together

Scroll to Top