• Οι απαιτήσεις εισαγωγής είναι συνήθως τρία (3) GCE’s σε επίπεδο ‘A’ level (A2).
  • Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα για εισαγωγή υποψηφίων με ένα (1) ή δύο (2) Ά΄levels και υψηλό βαθμό απολυτηρίου.
  • Κάθε GCE ‘A’ level αποτελείται από ‘μονάδες’ (modules).
  • Για κάθε ‘μονάδα’ ο υποψήφιος εξετάζεται ξεχωριστά.
  • Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μονάδας είναι περίπου μιάμιση (1,5) ώρα.
  • Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές τον χρόνο τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο.
  • Σε κάθε εξεταστική περίοδο, ο υποψήφιος έχει την επιλογή να εξετασθεί σε όσες επιμέρους ‘μονάδες’ επιθυμεί.
  • Επίσης μπορεί να επαναλάβει κάποια ‘μονάδα’ ώστε να βελτιώσει την βαθμολογία του.
Scroll to Top