Αυξάνουμε τις υπηρεσίες μας – Εμβαθύνουμε την εξειδίκευσή μας στα Αγγλικά!

Στα ‘Αγγλικά Πάστρας‘ αναλαμβάνουμε α) να προετοιμάσουμε τους υποψηφίους για ότι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικών απαιτείται και β) να καταρτίσουμε το φάκελο της αίτησης για εισαγωγή στο εκάστοτε Πανεπιστήμιο τόσο για προπτυχιακές όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές.

α) Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία για τα πιστοποιητικά:

IELTS

TOEFL

GRE

GMAT

β) Κατάρτιση Φακέλου Αιτήσεως

Σε συνεργασία με το μεταφραστικό κέντρο Ερμηνεία παρέχουμε ολοκληρωμένη στήριξη των υποψηφίων για Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια:

– Συμπλήρωση φόρμας αίτησης

–  Προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος

–  Προετοιμασία Motivation/Covering Letter

–  Προετοιμασία για συνέντευξη (εάν απαιτείται από το Πανεπιστήμιο)

–  Επικυρωμένες μεταφράσεις κάθε απαιτούμενου τίτλου ή πιστοποιητικού

–  Βοήθεια στους φοιτητές για θέματα διαβίωσης και στέγασης

Scroll to Top