Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις πληροφορίες για τις εξετάσεις Δεκεμβρίου 2014: Exams & Fees DECEMBER 2014

MICHIGAN

Σαββάτο 13 Δεκεμβρίου

ECCE (B2)

155,00

Σαββάτο 29 Νοεμβρίου

ECPE (C2)

175,00

 

 

CAMBRIDGE

Σαββάτο 22 Νοεμβρίου
PETfs (B1)
80

Σαββάτο 06 Δεκεμβρίου

FCEfs (B2)

160,00

Σαββάτο 06 Δεκεμβρίου

CAE (C1)

150,00

Kυριακή 07 Δεκεμβρίου

CPE (C1)

180,00

 

MSU

Σαββάτο 06 Δεκεμβρίου

CELP (C2)

160,00

Kυριακή 07 Δεκεμβρίου

CELC (B2)

145,00

 

ESB

Kυριακή 21 Δεκεμβρίου

ESB(B1)

85,00

Kυριακή 21 Δεκεμβρίου

ESB (B2)

145,00

Kυριακή 21 Δεκεμβρίου

ESB (C1)

140,00

Kυριακή 21 Δεκεμβρίου

ESB (C2)

175,00

 

PTE (πρώην EDEXCEL)

Kυριακή 14 Δεκεμβρίου

PTE(B1)

110,00

Kυριακή 14 Δεκεμβρίου

PTE (B2)

150,00

Kυριακή 14 Δεκεμβρίου

PTE (C1)

170,00

Kυριακή 14 Δεκεμβρίου

PTE (C2)

180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top