Στη σελιδα μας ESB B1 B2 μπορείτε να βρείτε αρκετές από τις πιο παλιές εξετάσεις του ESB, μαζί με το Key και το audio του listening.

Μπορείτε επίσης να επισκευτείτε τη σελίδα του Europalso, την επίσημη πηγή του υλικού αυτού.