Συνεχίζονται τα σεμιναριακά μαθήματα επιλογής 2016 για να μας βοηθήσουν να χρησιμοποιούμε τα  Αγγλικά ως μητρική γλώσσα.

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου ξεκινά ο δεύτερος κύκλος επιλογών.

Ο δεύτερος κύκλος διαρκεί έξι εβδομάδες και ολοκληρώνεται το Σαββάτο 5 Μαρτίου.

Τα σεμινάρια είναι σύντομα, ευέλικτα και εξαιρετικά ωφέλιμα για τη ζωντανή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Κυκλώστε το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει και δηλώστε συμμετοχή στη γραμματεία έως τη Δευτέρα 25/1/2016

01 Τετάρτη 5:20 – 6:15

 (κ. Νίκος) Tμήματα Α2 – C2: British History II (from the Normans till the Stuarts)

02 Σαββάτο 12:40 – 13:30

(κ. Νίκος) Tμήματα Α2 – C2: Science II Food & Nutrition ,Food chain & Ecology

03 Σαββάτο 13:00 – 14:00

(κ. Μέμη) Tμήματα B2 – C2: Creative Writing & Literature

Scroll to Top