Περιγραφή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας CCL:

  • Ο καθηγητής παρουσιάζει το μάθημα μέσω του υπολογιστή του και οι μαθητές παρακολουθούν είτε στο διαδραστικό πίνακα -εάν βρίσκονται στην τάξη- είτε στην οθόνη τους – εάν βρίσκονται στο γραφείο τους.
  • Στον υπολογιστή του ο καθηγητής χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό για να μοιράζεται αρχεία και να μπορεί να επικοινωνεί εξατομικευμένα με κάθε μαθητή (π.χ. μπορούμε να παρακολουθούμε ταυτόχρονα όλους τους μαθητές τη στιγμή που γράφουν έκθεση, να κάνουμε διορθώσεις και να δίνουμε κατευθύνσεις)
  • Όλα τα βιβλία των ασκήσεων (workbook και grammar book) τα έχουν οι μαθητές μας και σε ηλεκτρονική μορφή (e-books). Αυτό σημαίνει ότι κάνουν το homework διαδικτυακά, διορθώνεται άμεσα και ενημερώνεται ο καθηγητής για την επίδοσή τους.
  • Η αυτόματη διόρθωση του homework ελευθερώνει χρόνο για περισσότερη εξάσκηση και εμπέδωση στη διάρκεια του μαθήματος.
  • Στο CCL διαθέτουμε πρωτότυπες ασκήσεις, γραπτές δοκιμασίες με αυστηρά χρονικά όρια και επαναληπτικές σημειώσεις

Μπείτε στις τάξεις μας όπου κι αν βρίσκεστε!

Scroll to Top