Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν σε άρθρα με θέματα που συναντούμε συχνά στις εξετάσεις, τόσο στα προφορικά όσο και στις εκθέσεις. Αποτελούν επίσης πηγή χρήσιμου λεξιλογίου και εκφράσεων.

Δίπλα σε κάθε σύνδεσμο άρθρου, υπάρχει το ίδιο άρθρο σε μορφή PDF, καθώς και ένα αρχείο (πάλι σε PDF) με το στοχευμένο λεξιλόγιο του άρθρου, μία άσκηση γραπτού λόγου, και μία ενδεικτική απάντηση για την άσκηση αυτή.

03. Top 15 Reasons why Friends are Important

03 Link to the article or PDFExercise 03

02. Six Reasons to Get a Hobby

02. Link to the article or PDF Exercise 02

01. 4 Secrets of Success

01.Link to the article or  PDF – Exercise o1

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τη μόνιμη σελιδα του blog όπου θα ανεβαίνουν ανάλογες ασκήσεις.

Page: Article Based Writing

 

Scroll to Top