Ετοιμάσαμε ολοκληρωμένα Speaking Tests για τα προφορικά του CPE (Cambridge Proficiency). Περιλαμβάνουν όλα τα Parts, με αναλυτικές οδηγίες, έτσι όπως δίνονται απο τους εξεταστές προς τους εξεταζόμενους! Νομίζουμε ότι θα σας είναι χρήσιμα!

Πατήστε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε (σε μορφή Word) τα τέστ.

Complete CPE Speaking Test : PEOPLE

Complete CPE Speaking Test: TOURISM

Comlete CPE Speaking Test: LEISURE


Περισσότερα για τα προφορικά του CPE στον φάκελο CPE προφορικά.


Scroll to Top