Ετοιμάσαμε τρία (3) Speaking tests του FCE πάνω στο τρίτο μέρος της εξέτασης (Problem Solving) στο οποίο οι δύο υποψήφιοι πρέπει να συνομιλήσουν.

Για να δείτε τα Speaking tests ανοίξτε το παρακάτω αρχείο: Πατήστε εδώ: FCE Part 3


Για να δείτε περισσότερα για το Speaking του FCE ανοίξτε αυτόν τον φάκελο: FCE Speaking Tests


Scroll to Top