Οι λύσεις (answer key) για το CPE (Cambridge Proficiency) May 2009

Ετοιμάσαμε τις απαντήσεις για την εξέταση του CPE (Cambridge Proficiency) του Μαΐου 2009. Ανοίγοντας τα δύο παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις λύσεις για το Reading και το Use of English του CPE. Οι απαντήσεις είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να σας βοηθήσουν να θυμηθείτε το περιεχόμενο του τέστ.

Κάντε κλικ εδώ:

Οι λύσεις του CPE May 2009 Reading (answer key)

Οι λύσεις του CPE May 2009 Use of English (answer key)

Scroll to Top